Gå til hovedinnhold

Investeringsrestriksjoner

Som en del av arbeidet med bæredyktige investeringer har vi en rekke restriksjoner mot å investere i bestemte selskaper og land. Restriksjonene gjelder for hele investeringsuniverset.

Som en del af arbejdet med bæredygtige investeringer har vi en række restriktioner imod at investere i bestemte selskaber og lande. Restriktionerne gælder for hele investeringsuniverset.

 • Kul og tjæresand

  Kul og tjæresand er nogle af de mest CO2-udledende energiformer, og som en del af Danske Bank-koncernen har Danica Pension underskrevet erklæringen Paris Pledge For Action . Det støtter op om vores ambition om at bidrage til den grønne omstilling og klimamålene i Paris-aftalen og begrænse global opvarmning. På den baggrund investerer vi ikke i selskaber, hvor 30% eller mere af omsætningen kommer fra termisk kul eller tjæresand. Samtidig støtter vi selskaber igennem dialog til at transformere deres forretning mod grønnere energikilder.

  Restriktionerne er baseret på Danske Bank-koncernens Position Statements omkring klimaforandringer, som du kan læse her.

  Se ekskluderede selskaber

 • Kontroversielle våben

  Vi investerer ikke i selskaber, som direkte eller indirekte er involveret i kontroversielle våben. Det er våben, som er forbudt i henhold til international lovgivning eller anses som for kontroversielle på grund af den vilkårlige og forholdsmæssige skade, som de forårsager. Det omfatter klyngebomber, antipersonelle miner, biologiske- og kemiske våben samt atomvåben.

  Restriktionerne er baseret på Danske Bank-koncernens Position Statements omkring våben og forsvar, som du kan læse her.

  Se ekskluderede selskaber

Er det lenge siden du sjekket om du har riktige forsikringer og om du sparer nok til pensjon?