• Du kan maksimalt spare 15 000 kr i året på din IPS
  • Ønsker du å fylle opp din IPS før årsskifte må dette gjøres før 20. desember 2022
  • Benytt kontonummer 8101.07.76732, og merk innbetalingen med ditt avtalenummer
  • Vi gjør oppmerksom på at du kan bli kontaktet for nærmere informasjon om din innbetaling