Internasjonal skatterapportering – FATCA og CRS

Danica Pensjon er pliktig til å rapportere informasjon om kunder som er skattemessig bosatt/hjemmehørende i andre land enn Norge, til Skatteetaten.

 

Rapporteringsplikten gjelder for våre produkter fondskonto, flexipensjon, investeringskonto og livrente. 


Hvis du har en avtale med oss for de produktene som er omfattet er vi pålagt å innhente informasjon som vi rapporterer til Skatteetaten. Skatteetaten vil så sende kontoopplysninger til aktuelle skattemyndigheter i andre land.

Egenerklæring

Vi er pålagt å innhente informasjon ved opprettelse av nye rapporteringspliktige konti, og vil da sende deg egenerklæringsskjema som du må fylle ut, signere og sende til oss:

Egenerklæringsskjema

Erklæring om skattepliktighet - Engelsk

Vil du vite mer?


Du finner mer informasjon hos skatteetaten:

www.skatteetaten.no

Er det lenge siden du sjekket om du har riktige forsikringer og om du sparer nok til pensjon?

Content is loading