Som en del av arbeidet med bærekraftige investeringer har vi en rekke restriksjoner mot å investere i bestemte selskap og land. Restriksjonene gjelder for hele investeringsuniverset.