Investeringsrestriksjoner

Vi investerer ikke i alt.

Som en del av arbeidet med bærekraftige investeringer har vi en rekke restriksjoner mot å investere i bestemte selskap og land. Restriksjonene gjelder for hele investeringsuniverset.
 • Kull og oljesand

  Kull og oljesand er noe av det mest CO2-genererende energiformer, og som en del av Danske Bank konsernet har Danica Pensjon underskrevet erklæringen Paris Pledge For Action. Det støtter opp våre ambisjoner om å bidra til den grønne omstilling og klimamålene i Paris-avtalen og begrense global oppvarming. Med den bakgrunnen investerer vi ikke i selskaper hvor 30% eller mer av omsetningen kommer fra termisk kull eller oljesand. Samtidig støtter vi selskaper gjennom dialog til å tranformere deres forretning mot grønne energikilder. 

  Restriksjonene er basert på Danske Bank konsernets Position Statements rundt klimaforandringene.

  Se ekskluderte selskaper her.

   

 • Kontroversielle våpen

  Vi investerer ikke i selskaper som indirekte eller direkte er involvert i kontroversielle våpen. Det er våpen som er forbudt i henhold til internasjonal lovgivning eller anses som for kontroversielle på grunn av den vilkårlige eller forholdsmessige skade som de forårsaker. Det omfatter klyngebomber, antipersonelle miner, biologiske - og kjemiske våpen samt atomvåpen. 

  Restriksjonene er basert på Danske Bank konsernets Position Statements rundt våpen og forsvar.

  Se ekskluderte selskaper her.

   

   

 • Tobakk

  Vi investerer ikke i selskaper, hvor mer enn 5% av omsetningen kommer fra dyrking, forarbeid eller produksjon av tobakkprodukter. Det omfatter både produkter som er helt eller delvis basert på bladtobakkk, samt såkalte 'next generation' tobakksprodukter som fx elektroniske sigaretter og snus. 

  Beslutningen om å innføre investeringsrestriksjoner mot tobakk er drevet av Danica Pensjons fokus på å levere pensjonsoppsparinger, som både er attraktive og følger kundens behov.

  Se ekskluderte selskap her.

 • ESG special cases

  Vi kan beslutte å innføre restriksjoner som vedrører forhold innen for fx normer og etikk, eller hvis selskapsdialog eller stemmegivning ikke fører til positive forandringer.

  Se ekskluderte selskap her.

Er det lenge siden du sjekket om du har riktige forsikringer og om du sparer nok til pensjon?