Med barneforsikring får du én bekymring mindre.

Feber. Voksesmerter. Et spøkelse under senga. Enten du nettopp har fått barn eller du har smårollinger, kan søvnløse netter og hverdagskaos bringe med seg mange ting å tenke på. Med foreldrerollen kommer også bekymringer. Med barneforsikring har du én mindre.

 

Kjøp barneforsikringGode grunner til å kjøpe barneforsikring:

 • Barnet ditt er dekket både hvis det får varige mén etter ulykke og sykdom
 • Du få en engangsutbetaling dersom barnet ditt får en diagnose som er omfattet av utvalgte sykdommer
 • Barnet ditt er dekket både med månedlig utbetaling og en større engangsutbetaling dersom det skulle bli helt eller delvis arbeidsufør
 • Du får dekket både behandlingsutgifter og utgifter du har til ombygging av bolig
 • Du får utbetalt omsorgspenger i inntil 5 år hvis barnet ditt får innvilget hjelpestønad fra NAV
 • Du får utbetalt dagpenger på 1000 kroner dagen hvis barnet blir innlagt på sykehus
 • Forsikringen koster kun 234 kroner pr måned

 

 Danicas barneforsikringsprodukt har i tidligere tester blitt trukket frem som testens billigste og et svært godt alternativ med hensyn til forholdet mellom pris og dekninger. Etter den nyeste oppdateringen inneholder produktet nå de aller viktigste punktene i tillegg til gode dekninger for øvrig.

Norsk Familieøkonomi, januar 2021.

Enkelt å bestille!

Ved kjøp av barneforsikring vil du bli bedt om helseopplysninger. Dette er nødvendig for at vi skal kunne behandle forsikringssøknaden.

Det er ikke mulig å lagre underveis i bestillingen. Før du bestiller bør du derfor ha klart:Godt humør!En kopp kaffeBarnets personnummerDin BankID


Å være noens mamma eller pappa er den største oppgaven du kan få. Med barneforsikring har du én bekymring mindre.  


Ofte stilte spørsmål om barneforsikring

 • Hvorfor bør barnet mitt ha forsikring?

  Hvorfor bør barnet mitt ha forsikring?

  Vi har heldigvis gode offentlige støtteordninger i Norge. Men hvis barn blir ufør i ung alder, kan de risikere å leve som minstepensjonister resten av livet. I tillegg kan familien ha behov for å gjøre kostbare tilpasninger av egen bolig. Ved langvarig sykdom kan foreldre ha behov for å ta fri fra jobb for å gi omsorg til sine barn. Vår forsikring gir barnet og familien økonomisk trygghet dersom ulykker, sykdom eller uførhet skulle inntreffe.

 • Hvem kan kjøpe forsikringen?

  Hvem kan kjøpe forsikringen?

  Alle barn mellom 3 måneder og 16 år kan få barneforsikring. Forutsetningen er at barnet tilfredsstiller normale krav til helse og funksjonsdyktighet når avtalen inngås og at barnet er bosatt i Norge. Barn som ikke er født i Norge må ha vært bosatt i Norge i 12 måneder sammenhengende.
  Kun barnets foreldre eller verge kan kjøpe forsikring for barnet. Denne må ha fast bopel i Norge.

 • Hva betyr det at forsikringssummene oppgis i G?

  Hva betyr det at forsikringssummene oppgis i G?

  Forsikringssummene oppgis i G fordi de øker hvert år i takt med endringen i folketrygdens grunnbeløp (G). 1 G utgjør i overkant av kr 100 000.
 • Hva dekker forsikringen?

  Hva dekker forsikringen?

  Forsikringen inneholder følgende dekninger:
  -          Ulykkesforsikring
  -          Medisinsk invaliditet ved sykdom
  -          Utvalgte sykdommer
  -          Uførerente
  -          Uførekapital
  -          Dødsfall
  -          Behandlingsutgifter
  -          Omsorgspenger
  -          Ombygging eller tilpasning av bolig
  -          Dagpenger
  For detaljer og vilkår, les mer her.

   

 • Hva er uførerente?

  Hva er uførerente?

  Uførerente gir barnet ditt en månedlig utbetaling tilsvarende 0,5 G i året, dvs ca kr 50 000, frem til fylte 67 år ved minst 50 % arbeidsuførhet. Utbetalingen starter allerede etter 12 måneder sammenhengende sykmelding. Uførerente kommer i tillegg til støtteordninger fra det offentlige, og vil kompensere for tapt arbeidsinntekt ved arbeidsuførhet.

 • Hva er uførekapital?

  Hva er uførekapital?

  Uførekapital gir barnet ditt en engangsutbetaling tilsvarende 8G (dvs ca kr 800 000) dersom han eller hun blir erklært mer enn 50 % varig arbeidufør (uføretrygdet).

 • Hva skjer om barnet mitt får varige mén? 

  Hva skjer om barnet mitt får varige mén? 

  Hvis barnet ditt får varige mén som følge av sykdom eller ulykkesskade, kan det få inntil 25 G (dvs ca kr 2,5 mill.) i erstatning.

 • Hvilke utbetalinger går til barnet mitt og hvilke utbetalinger går til meg?

  Hvilke utbetalinger går til barnet mitt og hvilke utbetalinger går til meg?

  Dette utbetales til barnet ditt:
  Ulykkesforsikring. 
  Medisinsk invaliditet ved sykdom.
  Uførerente.
  Uførekapital.

   

  Dette utbetales til deg før barnet fyller 18 år og til barnet etter fylte 18 år:
  Utvalgte sykdommer. 
  Ombygging av bolig. 
  Behandlingsutgifter. 
  Dødsfallsforsikring (utbetales til barnets arvinger etter fylte 18 år)
  Dette utbetales til deg og opphører når barnet fyller 18 år:
  Omsorgspenger. 
  Dagpenger.
 • Hvor lenge gjelder forsikringen?

  Hvor lenge gjelder forsikringen?

  Du kan kjøpe barneforsikring fra barnet er 3 måneder fram til det er 16 år. Forsikringen varer frem til barnet fyller 26 år. Uførerenten kan videreføres uten ny helseerklæring etter fylte 26 år. 

 • Må jeg fylle ut helseopplysninger?

  Må jeg fylle ut helseopplysninger?

  Alle som skal kjøpe barneforsikring i Norge må fylle ut helseopplysninger.

 • Hvor mye koster forsikringen?

  Hvor mye koster forsikringen?

  Prisen for forsikringen er kr 234,- pr. måned.

 • Fra når gjelder forsikringen?

  Fra når gjelder forsikringen?

  Barnet blir forsikret for ulykke og dødsfall når søknaden mottas hos Danica. Barnet er først fullverdig forsikret når helseerklæringen er ferdigvurdert og 3 måneders symptomklausul* er over.
  Hvis du flytter din barneforsikring fra et annet forsikringsselskap, gjelder ikke symptomklausulen for de delene av forsikringen som du også hadde i ditt forrige selskap.

  * Symptomklausul betyr at barnet ikke er dekket for sykdom, tilstand eller lidelser som er blitt påvist eller har vist tegn og/eller symptomer innen 3 måneder etter at forsikringen trådte i kraft.