Men hva mener vi egentlig med begunstigelse?

Jo, kort forklart betyr det at du kan bestemme hvem som skal motta livsforsikringsutbetalingen din hvis du dør.

Er du gift, er det ektefellen eller partneren din som mottar pengene. Om du ikke er gift, får de nærmeste arvingene dine beløpet. Og husk: For at samboere skal motta forsikringsbeløpet, må dere ha begunstiget hverandre.

 

Gi fordel til den du vil

Som forsikringstaker har du rett til å begunstige den du vil – eller gi fordel til, som ordet også betyr. Når du vet hvem du ønsker å begunstige, gir du vedkommende sitt navn og personnummer til forsikringsselskapet. Du må ikke nødvendigvis begunstige partneren din med 100 prosent av forsikringssummen, men står fritt til å begunstige den du vil. Du kan også velge å gi fordel til flere.

 

Økonomisk sikring

Det kan være vanskelig å snakke om livsforsikring og død, men det er likefullt viktig å ta den praten med sine nærmeste. Deler du bopel og gjeld med et annet menneske, bør du også tenke over hvordan situasjonen kan bli for den som er igjen, skulle du selv falle fra. I en slik situasjon kan det bli ekstra belastende å innse at du for eksempel ikke har økonomi til å sitte med huset alene.

Mange skriver begunstigelse og glemmer det, noe som kan skape utfordringer om dere skiller lag og er i nye forhold når oppgjøret skjer. Ta kontakt med oss og avtal et møte for en gjennomgang av forsikringsordningene dine.

For å oppdatere hvem du ønsker å begunstige, ta kontakt med oss på e-post eller telefon.


Logg inn på Min side for å se hvilken pensjonsavtale du har. Du kan også endre risikoprofil og se historisk avkastning. 

 

Min side