• Dødsfallforsikring sikrer økonomisk trygghet til de du er glad i
  • Du bestemmer selv hvem som skal få pengene
  • Valgfri forsikringssum

 

Kontakt meg om forsikring

Sikrer de etterlatte

Har du tenkt over hva som skjer med økonomien til dine nærmeste dersom du faller fra? En viktig del av husholdningens inntekt forsvinner, mens utgiftene stort sett er de samme som før. En dødsfallforsikring gjør livet litt enklere for de som blir sittende igjen og sikrer de etterlatte økonomisk trygghet i en ellers vanskelig tid.

Hvis du faller fra i løpet av avtaleperioden, blir det avtalte beløpet utbetalt til ektefelle eller arvinger. Du har også mulighet til  selv å bestemme hvem som skal motta beløpet.

 

  • Dødsfallforsikringen kan kjøpes fra fylte 18 år til og med 66 år
  • Forsikringen gjelder fram til fylte 80 år
  • Prisen beregnes ut fra alder, utdannelse og forsikringssum

Helseskjema

For å gi deg riktig pris og vilkår på forsikringen må vi kjenne til helsen din. Du blir derfor blir du bedt om å fylle ut en helseerklæring når du kjøper personforsikringer hos oss.  Her stiller vi deg spørsmål om din helse de siste årene. Vi forventer ikke at du husker alt, men at du svarer etter beste evne. Er det noe vi lurer på - tar vi kontakt med deg.