• Inntektssikring hvis du blir langvarig syk eller ufør
  • Rett til utbetaling etter 12 måneders sykemelding
  • Månedlige utbetalinger fram til 67 år eller avtalt alder

 

 

Kontakt meg om uførerente

Uførerente er en forsikring som gir månedlig utbetaling ved minst 50% arbeidsuførhet på grunn av sykdom eller skade. Ubetalingens størrelse bestemmes av din uføregrad.

Utbetalingen beskattet med 4,4%

Uførerente kan kjøpes fra 18 år til og med 65 år, og opphører ved avtalt alder. Pris avhenger av alder, utdannelse og forsikringssum.

Helseskjema

For å gi deg riktig pris og vilkår på forsikringen må vi kjenne til helsen din. Du blir derfor blir du bedt om å fylle ut en helseerklæring når du kjøper personforsikringer hos oss.  Her stiller vi deg spørsmål om din helse de siste årene. Vi forventer ikke at du husker alt, men at du svarer etter beste evne. Er det noe vi lurer på - tar vi kontakt med deg.