• Månedlige utbetalinger allerede etter 1 års sykemelding
  • Engangsutbetaling ved varig uførhet
  • Forsikring gir rett til utbetaling allerede ved 50% arbeidsuførhet

 

 

Kontakt meg om forsikring

Måndelige utbetalinger
Mange uføreforsikringer utbetales først når du blir erklært varig arbeidsufør. Det kan ta mange år før man får dette vedtaket fra NAV. I mellomtiden kan du risikere å få store økonomiske problemer. Med Uførhet Total får du månedlige utbetalinger allerede etter 1 år ved 50% sykemelding eller mer. Når du får ditt vedtak på 50% eller mer varig uførhet utbetales resten av forsikringssummen som et engangsbeløp.

 

  • Uførhet Total kan kjøpes fra fylte 18 år til og med 51 år
  • Forsikringen gjelder frem til fylte 55 år
  • Prisen beregnes ut fra alder, utdannelse og forsikringssum

Helseskjema

For å gi deg riktig pris og vilkår på forsikringen må vi kjenne til helsen din. Du blir derfor blir du bedt om å fylle ut en helseerklæring når du kjøper personforsikringer hos oss.  Her stiller vi deg spørsmål om din helse de siste årene. Vi forventer ikke at du husker alt, men at du svarer etter beste evne. Er det noe vi lurer på - tar vi kontakt med deg.