Egen pensjonskonto


Dette betyr at du med innskuddspensjon får samlet alle dine avtaler på en plass. Og det beste av alt - dette skjer helt automatisk. 


Egen pensjonskonto gir deg kontroll over egen pensjon, større påvirkningskraft og mer pensjon for pengene. 

 

Snakk med våre rådgivere om din pensjon.

Har du tenkt på at pensjon er lønna du skal leve av når du slutter å jobbe? Våre rådgivere svarer på dine spørsmål og gir deg lønnsomme tips om din pensjon. 

Ofte stilte spørsmål om egen pensjonskonto.

Det er ikke hver dag 1,4 millioner nordmenn får ny pensjonsordning. Dette er nytt for de fleste og derfor skal vi i Danica sørge for at du har den informasjonen du trenger om din nye pensjon. 

 Les mer her

Hva er egen pensjonskonto?

Din arbeidsgiver setter av penger til din pensjon i en innskuddspensjonsavtale.  Når du slutter blir  pengene samlet i et pensjonskapitalbevis og har du hatt flere arbeidsforhold kan disse være plassert hos forskjellige pensjonsselskaper. Dette har gjort det  vanskelig å holde oversikt og mange har rett og slett mistet kontrollen over egen pensjon. I tillegg betaler du gebyrer til hvert eneste selskap som passer på pengene dine.

Nå får du din egen pensjonskonto hvor alt du har opptjent i innskuddspensjon samles automatisk på en plass. Kontoen blir opprettet hos pensjonsselskapet som din nåværende arbeidsgiver
har avtale med og samlingen av dine pensjonsavtaler skjer automatisk - du trenger ikke å gjøre noe selv. 


Tre grunner til at egen pensjonskonto er bra for deg:

 1. Det blir lettere å tilpasse hvordan dine penger investeres
 2. Du sparer penger når du betaler færre gebyr 
 3. Du får bedre kontroll på egen pensjon når alt er samlet på en plass
   "Endelig blir pensjon enklere å forholde seg til!
Når all pensjonssparing nå samles på ett sted, får du mer pensjon for pengene og bedre oversikt over hva du har å leve for som pensjonist."

Stine B Mellevold, Autorisert Finansiell rådgiver 
Er du medlem i NITO har vi et spesielt godt pensjonstilbud til deg

Les mer her

Ny Min side gjør pensjon enklere

Vi har nå lansert ny Min side! Med bedre oversikt over pensjonen din, kan du enklere finne ut hva du får utbetalt den dagen du slutter å jobbe, og kjenne på om dette er tilstrekkelig for at du skal kunne leve livet slik du ønsker.  I Min side kan du enkelt justere risikoprofil, se hvor mye jobben din sparer i pensjon til deg, og andre valg som. Er du kunde i Danske Bank, kan du også få pensjonen din inn i nettbanken!

Få full oversikt

På Min side får du en enkel oversikt over pensjonsordningen din.

Du kan følge med på avkastning på sparingen din og gjøre eventuelle tilpasninger på risikoprofilen du har valgt.

 

 

Logg inn på Min side

 

Du kan velge Danica som din pensjonsleverandør

Egen pensjonskonto innebærer at du selv kan velge hvor du skal spare til pensjon, om du vil. Har du ikke pensjonen din hos oss i dag, men ønsker å ha det når egen pensjonskonto trer i kraft, må du gjerne kontakte oss. Da sender vi deg en link inn til en brukervennlig digital løsning hvor du samler pensjonen din hos oss og bestemmer hvordan du vil investere den. Vi rådgir deg underveis!

 

 

Velger du å spare til pensjon hos oss, får du: 

 • Enkel og brukervennlig oversikt over pensjonen din på Min side.
 • Tilgang til et stort spare- og investeringsunivers.
 • Velge selv hvordan pensjonen din skal investeres.
 • God rådgivning fra våre pensjonsspesialister.
 • Historisk god avkastning.

Enkelt å komme i gang

Egen pensjonskonto betyr at du får muligheten til å flytte pensjonen din til leverandøren som gir deg best oversikt. Du velger hvor og hvordan pensjonssparingen din skal forvaltes, og dette setter deg i førersetet for din egen pensjonssparing.

 

 

 

 

Spørsmål og svar om egen pensjonskonto

 • Hva er pensjonskapitalbevis?

  Når du slutter i en jobb hvor du har hatt innskuddspensjon, utstedes et pensjonskapitalbevis. Dette inneholder det som har blitt betalt inn på din tjenestepensjon av din tidligere arbeidsgiver.

  Har du hatt flere arbeidsgivere med en innskuddspensjonsordning, vil du kunne ha flere pensjonskapitalbevis. For å få en bedre oversikt og kutte ned på kostnadene knyttet til forvaltning og administrasjon, kan det lønne seg å samle alle dine pensjonskapitalbevis hos én leverandør.

  Les mer om pensjonskapitalbevis her

 • Hva er fordelene med egen pensjonskonto?

  I dag er det kun et fåtall som tar aktive valg knyttet til sin pensjon, herunder å samle sine pensjonskapitalbevis. Dette til tross for at det kan lønne seg kostnadsmessig. 

  Når egen pensjonskonto innføres samles alle pensjonskapitalbevis automatisk hos én pensjonsforvalter. For deg betyr dette bedre oversikt og lavere forvaltnings- og administrasjonskostnader enn om du har flere pensjonsforvaltere. Du vet hva du har av opptjent pensjon og hva du kan forvente å få utbetalt den dagen du går av med pensjon. Du får også mer å investere for, samt mer effektiv forvaltning, noe som gir mer pensjon for hver sparte krone. 

 • Hva gjør jeg hvis jeg vil ha innskudspensjonen min en annen plass enn hos min arbeidsgivers leverandør?
  Du kan velge å bruke en annen leverandør enn den arbeidsgiveren din har avtale med for oppsparing av din innskuddspensjon. 
 • Hva gjør jeg når egen pensjonskonto innføres?

  Du har tre valg ved innføringen av egen pensjonskonto.

  1. Ikke gjøre noe som helst. 
   Da vil det du har av opptjent pensjon så langt i arbeidslivet automatisk samles hos din arbeidsgivers pensjonsleverandør.
  2. Samle pensjonen din hos det selskapet du selv ønsker. 
   Din arbeidsgiver betaler da inn din innskuddspensjon til den leverandøren du har valgt.
  3. Spre din oppsparte pensjon hos flere pensjonstilbydere. 
   Du trenger ikke låse deg til en tilbyder, men merk deg da at du må betale kostnader hos de aktuelle tilbyderne som ikke dekkes av din arbeidsgiver.
 • Hva skjer hvis jeg får ny arbeidsplass?
  Når du blir innmeldt i pensjonsordningen hos din nye arbeidsgiver, flyttes alt av pensjonskapitalbevis til den nye leverandøren med mindre du har reservert deg mot dette eller aktivt valgt en annen leverandør.
 • Hva skjer hvis jeg reserverer meg mot å flytte tidligere opptjent pensjon?
  Du kan reservere deg mot å få overført tidligere opptjent pensjon til pensjonsordningen du har via nåværende arbeidsgiver. Velger du å reservere deg mot flytting, blir avtalene liggende hos pensjonsleverandørene du har i dag.
 • Hva skjer når egen pensjonskonto innføres?
  Når egen pensjonskonto innføres, vil alt du har av opptjent pensjon fra tidligere arbeidsforhold automatisk samles på én konto (egen pensjonskonto) i nåværende arbeidsgivers pensjonsordning. Dette gjelder både tidligere opptjent pensjonskapitalbevis og din aktive innskuddsordning hos nåværende arbeidsgiver, med mindre du har reservert deg mot det. 
 • Hva skjer om jeg sier opp jobben før det har gått 12 måneder?
  Her er regelverket endret til fordel for deg som arbeidstaker. Tidligere var det slik at du ikke fikk med deg pensjonsopptjening for den aktuelle ansettelsesperioden hvis du sluttet i jobben før det hadde gått 12 måneder. Under det nye regelverket vil du nå få med deg opptjent pensjonskapital fra første dag.
 • Hvem betaler for forvaltningen av pensjonsmidlene når endringene trer i kraft?
  Du som arbeidstaker må betale for forvaltning av de pensjonsmidler som stammer fra tidligere arbeidsforhold, mens din arbeidsgiver må betale for forvaltningen av pensjonen du tjener opp i ditt nåværende arbeidsforhold. 
 • Hvor vil jeg finne pensjonskonto når endringene trer i kraft?
  Du finner din egen pensjonskonto hos den leverandøren du eller din arbeidsgiver har inngått innskuddspensjonsavtale med. Du vil også, som i dag, få en oversikt over din samlede pensjon på nettsidene til Norsk Pensjon.
 • Må jeg gjøre noe for å samle alt på egen pensjonskonto?
  Nei, alle pensjonskapitalbevis du måtte ha når loven trer i kraft, overføres automatisk til leverandøren din nåværende arbeidsgiver benytter seg av for innskuddspensjon. Overføringen av dine pensjonskapitalbevis vil skje innen tre måneder etter at etter at du har mottatt skriftlig informasjon om ny ordning fra arbeidsgiver eller fra pensjonsleverandør på vegne av arbeidsgiver.
 • Når kommer egen pensjonskonto?
  Vi forventer ikrafttredelse av egen pensjonskonto 1. januar 2021. Selve opprettelsen av kundenes pensjonskontoer forventes imidlertid først å starte fra 1. februar 2021.


Har du spørsmål om egen pensjonskonto?

Fyll ut skjemaet nedenfor, så kontakter en autorisert rådgiver deg.


Se relaterte artikler om pensjon