• Full frihet på inn- og utbetalinger
  • Ingen skatt på avkastning før avtalen utbetales
  • Ingen skatt ved endring av investeringsprofil

De fleste av oss må bidra med egen sparing for å kunne leve slik vi ønsker som pensjonist. Forventet levealder stiger, og i snitt lever vi 25-30 år etter at vi har gått av med pensjon. Du bør derfor planlegge økonomien din ut i fra at du skal leve mange år som pensjonist. 

Et godt råd er å sjekke hva du får i pensjon fra folketrygden og fra arbeidsgiver, så du vet hvor mye du bør spare for å oppnå den pensjonen du ønsker. Generelt anbefaler vi at pensjonsinntekten utgjør 80% av lønna di. Da vil du få en inntekt som gjør at du som pensjonist kan opprettholde samme levestandard som du har nå.

Jo tidligere du starter med pensjonssparing, desto høyere blir beløpet som du får avkastning av. Sparepenger plassert i fond og aksjer gir ofte høyere avkastning dersom man sparer langsiktig, og historisk sett har dette gitt høyere avkastning enn tradisjonell bankssparing over tid. Man anbefaler som nevnt å tenke langsiktig, men det kan være godt å vite at dette er penger som ikke er bundet til en bestemt alder. Det vil si at du du selv bestemmer når pengene skal utbetales. 


Figuren til nedenfor viser et eksempel på privat pensjonssparing. Pensjonsinntekten vil avhenge av folketrygd, tjenestepensjon, avkastning, varighet og størrelse på sparingen.

private pension chart

Investeringsprofiler

Vi investerer din sparing på bakgrunn av den profilen du selv ønsker. Du velger fritt blant våre sammensatte investeringsprofiler under Danica Valg eller Danica Balanse - vi ordner resten.

 

Fordeler

  • Sparepengene er ikke låst til pensjonsalder – du kan ta dem ut når du vil.
  • Du kan spare så mye du selv måtte ønske
  • Du kan bytte fond så ofte du vil uten at det utløser skatt.
  • Du kan sette inn et engangsinnskudd og/eller velge en månedlig spareavtale.
  • Du kan selv bestemme hvem som skal arve oppspart kapital.

Spareavtale

Avtalen opprettes som spareavtale med avtalegiro. Minste sparebeløp er 6 000 kroner i året. I tillegg til fast sparing kan det settes inn engangsbeløp.

 

Sjekk din pensjon på norskpensjon.no