Regjeringen fjernet retten til skattefradrag for nye premieinnbetalinger i IPA og Livrente 2006.