Har du oppspart pensjon fra tidligere arbeidsgivere?

For deg med egen pensjonskonto
Har du egen pensjonskonto vil dine pensjonskapitalbevis automatisk samles på din avtale. 

Vi gjør oppmerksom på at flyttingen av din oppsparte kapital, først skjer etter tre måneder fra din egen pensjonskonto er etablert. Ønsker du å fremskynde flyttingen eller reservere deg kan du enkelte gjøre det ved å logge deg på Norsk pensjon – velg Egen pensjonskonto. 

 
For deg som ikke har egen pensjonskonto
Da vil det lønne seg å slå sammen dine pensjonskapitalbevis. Ta kontakt med oss dersom du ønsker å flytte dine pensjonskapitalbevis.
  • Gir deg færre kostnader og en bedre oversikt.
  • Du kan påvirke din egen pensjon ved å velge investeringsprofil
    - som passer best for deg.
  • min side kan du enkelt følge med på verdiutviklingen og endre investeringprofil - når det passer deg.
  • Du får all utbetaling fra ett sted.

Sparing handler om en ting – å få pengene til å vokse

Det er viktig å velge riktig investeringsprofil på sparingen, det kan gi deg betraktelig mer i pensjon. Du blir automatisk plassert i en middels profil når du flytter dine pensjonskapitalbevis til oss. Dette kan du senere endre ved å logge deg på Min side. Vi tilbyr tre ulike investeringsvalg; Danica Valg, Danica Balanse og Åpen profil. Velg den profilen som passer best for deg.

Flytting av pensjonskapitalbevis til oss er enkelt og kostnadsfritt. Ta kontakt med oss dersom du ønsker å samle dine pensjonskapitalbevis i Danica.

 

Omkostninger

Administrasjonsgebyr: 0,5% av G (maks 2% av saldo)

Fondsforvaltning:  Avhengig av fond eller profil**

 

Du kan sammenligne våre priser med priser fra andre selskaper på finansportalen.no

 

**Fondsforvalter belaster et årlig forvaltningshonorar. Dette skjer direkte i de respektive fond og avregnes i de fondskurser som offentliggjøres. Kjøps- og innløsningskostnader kan også forekomme i enkelte fond. Danica Pensjon mottar returprovisjon av fondsforvaltningshonoraret. Mer informasjon om dette finner du i fondsmenyen.

Spørsmål og svar om pensjonskapitalbevis

Er det lenge siden du sjekket om du har riktige forsikringer og om du sparer nok til pensjon?

Content is loading