Har du oppspart pensjon fra tidligere arbeidsgivere?

De fleste har ett eller flere pensjonskapitalbevis. Dette er oppspart pensjon fra en tidligere arbeidsgiver (privat bedrift) med innskuddspensjonsordning. Har du flere pensjonskapitalbevis kan disse slås sammen til ett. Ved å samle pensjonskapitalbevisene dine hos oss får du flere fordeler.

  • Gir deg færre kostnader og en bedre oversikt.
  • Du kan påvirke din egen pensjon ved å velge investeringsprofil
    - som passer best for deg.
  • min side kan du enkelt følge med på verdiutviklingen og endre investeringprofil
    - når det passer deg.
  • Du får all utbetaling fra ett sted.

Flytt dine pensjonskapitalbevis

Start utbetaling

Sparing handler om en ting – å få pengene til å vokse

Det er viktig å velge riktig investeringsprofil på sparingen, det kan gi deg betraktelig mer i pensjon. Du blir automatisk plassert i en middels profil når du flytter dine pensjonskapitalbevis til oss. Dette kan du senere endre ved å logge deg på Min side. Vi tilbyr tre ulike investeringsvalg; Danica Valg, Danica Balanse og Åpen profil. Velg den profilen som passer best for deg.

Flytting av pensjonskapitalbevis til oss er enkelt og kostnadsfritt. Bruk vår nettløsning eller ring oss hvis du trenger hjelp.

 

Omkostninger

Administrasjonsgebyr: 0,5% av G (maks 2% av saldo)

Fondsforvaltning:  Avhengig av fond eller profil**

 

Du kan sammenligne våre priser med priser fra andre selskaper på finansportalen.no

 

**Fondsforvalter belaster et årlig forvaltningshonorar. Dette skjer direkte i de respektive fond og avregnes i de fondskurser som offentliggjøres. Kjøps- og innløsningskostnader kan også forekomme i enkelte fond. Danica Pensjon mottar returprovisjon av fondsforvaltningshonoraret. Mer informasjon om dette finner du i fondsmenyen.