Oppdater dine opplysninger her

I likhet med alle finansinstitusjoner som tilbyr forsikring og private spareprodukter, er Danica Pensjon pålagt å følge det som kalles «kjenn din kunde-prinsippet». Dette skal sikre at vi har god kunnskap om våre kunder og påse at tjenestene vi tilbyr brukes til det de er tiltenkt. Derfor er vi nødt til å innhente informasjon fra deg. 

Formålet med innhentingen er å forhindre at du ikke utsettes for økonomisk kriminalitet og for å forebygge hvitvasking. 

Oppdater her

Vil du vite mer om hvorfor vi stiller deg disse spørsmålene?

Les mer her

Er det lenge siden du sjekket om du har riktige forsikringer og om du sparer nok til pensjon?

Content is loading