Oppdater dine opplysninger her

I likhet med alle finansinstitusjoner som tilbyr forsikring, er Danica Pensjon pålagt å følge det som kalles «kjenn din kunde-prinsippet». Dette skal sikre at vi har god kunnskap om våre kunder og sikre at tjenestene vi tilbyr brukes til det de er tiltenkt. Derfor er vi nødt til å innhente informasjon fra deg. Formålet med innhentingen er å sikre at du ikke utsettes for økonomisk kriminalitet og for å forebygge hvitvasking. 

Vil du vite mer om hvorfor vi stiller deg disse spørsmålene?

Les mer her